kosten taxatie
De kosten van een taxatie bedragen 145 euro per uur incl. BTW. Voor taxatie op locatie wordt minimaal een uur in rekening gebracht. Bij uitgebreide taxaties en bijzondere opdrachten kan hier, in overleg met de opdrachtgever, van afgeweken worden. Zonder uitdrukkelijke bevestiging van afwijkende afspraken geldt bovenstaand tarief.
Ik werk in geheel Nederland. Bij taxaties buiten Baarn en omstreken worden reiskosten in rekening gebracht. De richtprijs hiervoor is de helft van het hierbovengenoemde uurloon. Bij annulering van de taxatieafspraak, nadat er een datum is vastgesteld, worden annuleringskosten in rekening gebracht van 80 euro inclusief BTW. Het verzetten van een afspraak dient minimaal 48 uur van te voren te geschieden. Bij taxaties voor echtscheiding, faillissement of juridische geschil is een aanbetaling niet ongebruikelijk.

Bij schriftelijke taxaties ontvangt u -desgewenst- een CD ROM met daarop afbeeldingen van de belangrijkste objecten. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

kosten taxatie-dag of dagdeel ( event taxaties )

Als richtlijn het uurloon ( à  € 145,00 incl. BTW per uur) maar hier kan in onderling overleg van worden afgeweken.

kosten advies
Voor advies met betrekking tot o.a. de verkoop van kunst en antiek wordt in principe bovenstaand uurtarief gerekend. Voor advies met betrekking tot het opmaken van testament, schenking van legaten en het nalaten van kunst en antiek, kunt u het bovenstaande uurloon als uitgangspunt hanteren.

kosten bemiddeling
In overleg met de klant. U kunt afhankelijk van de geschatte waarde van een kunstwerk of collectie een bemiddelingspercentage aanhouden tussen de 10% en 25% (ex BTW) aanhouden.

Op alle door mij uitgevoerde diensten zijn standaard algemene voorwaarden van toepassing.

Mail voor meer informatie: info@lingbeektaxaties.nl